Senast ändrad 2014-06-04

Bengt Sanzén är en professionell skådespelare som medverkat i ett flertal TV-produktioner och teaterföreställningar. Han är medlem i Göteborgs Improvisationsteater och de spelar kontinuerligt föreställningar på sin teater i Göteborg. På den här sidan kan ni se och läsa om produktioner Bengt medverkat i.

Välkomna!